Revize elektrozařízení nad 1000V a v prostředí s nebezpečím výbuchu